Hulp bij de website

Inwoners van Madagaskar helpen Via BUUV zoek ik mensen die mij helpen anderen te helpen 50 jaar geleden ben ik naar Madagaskar gegaan om dieren te bekijken. Je ziet in dit land veel dieren die in andere landen uitgestorven zijn, zoals maki’s en kameleons. Ik heb vroeger als kind veel gelezen over dieren en toen ik naar Madagaskar reisde voelde ik me er snel thuis. Eerst ben ik er om de paar jaar naartoe gegaan maar de afgelopen 30 jaar kom ik er elk jaar. 25 Jaar geleden heb ik mijn vrouw daar ontmoet. In het jaar 2000 ben ik naar het westen van Madagaskar gegaan waar ik als kind vaak kwam. Normaliter vindt je hier veel droog bos maar toen ik er was, was er veel verdwenen. In plaats daarvan waren er meer mensen, wegen en dorpen bijgekomen. Ik heb toen samen met mijn vrouw besloten om een stuk land te kopen en daar een bos te planten. Ik help de mensen van Madagaskar door voorlichtingen te geven over verschillende onderwerpen. Zo weten ze niet dat je jezelf en elkaar besmet als je in het kanaal zwemt en ervan drinkt terwijl het water vervuild is. Daarover geef ik voorlichting door films te laten zien over leefstijl en voeding en over de waarde van het planten van een bos. Verder heb ik vrouwelijke bewoners zonnekokers gegeven, zodat ze op zonne-energie kunnen koken. We hebben liever niet dat ze hout bij ons komen halen want dit hoort in het bos. Verder help ik scholen op te knappen door bijvoorbeeld daken te repareren. Tenslotte proberen we zoveel mogelijk te verspreiden dat kinderen Frans moeten leren spreken. Er zijn in Madagaskar veel jongeren zonder baan en als je een andere taal, zoals Frans, leert heb je veel meer arbeidsperspectieven.  Via BUUV zoek ik vrijwilligers die mij kunnen helpen filmpjes te zoeken die ik aan de bevolking kan laten zien. Deze moeten vooral over gezondheid gaan en in het Frans of eventueel Engels zijn. Ook zoek ik iemand die in het bestuur van de stichting zou willen zitten en iemand die voor een paar maanden met me mee kan gaan naar Madagaskar. Ik heb hulp nodig bij deze activiteiten aangezien ik zelf blind ben. Ik heb een advertentie geplaatst op BUUV.  Ik heb deze instantie gevonden omdat ik op zoek was naar een vrijwilligersorganisaties. Ik vind BUUV een goed initiatief omdat mensen elkaar hier helpen. Mensen kunnen veel voor elkaar doen zolang het niet al te moeilijk is en toegankelijk blijft.   Mensen kunnen veel voor elkaar doen zolang het niet al te moeilijk is. Deel deze verhalen en inspireer anderen om ook te helpen! Facebook Twitter LinkedIn Whatsapp Forward

Lees het verhaal

Geïnspireerd...?

Meld je aan

Meer inspiratie?

Bekijk alle verhalen